Våre tjenester
– bare gode vibber

Rystelsesmåling

Etterspørselen etter vibrasjonsmåling har vært økende de siste årene og det er nå større fokus på dokumentasjon av arbeider innenfor det som er lovbestemt.

Vi kan dokumentere rystelser (vibrasjonsmåling) som har vært utenfor kravene og i hvilken grad bygningsmassen har endret seg etter sprengning/spunting/peling. Vi gir gjerne et konkurransedyktig og fleksibelt tilbud på deres neste prosjekt der dere trenger målinger eller bygningsbesiktigelse. Har dere spørsmål eller ønsker pris på våre tjenester er det bare å ta kontakt!

rystelsesmåler

Bygningsbesiktigelse

En bygningsbesiktigelse dokumenterer tilstanden til en bygning før sprengningsarbeidene starter. Du bør utføre en bygningsbesiktigelse før sprengningsarbeider i nærområdet for å ha dokumentasjon. Denne vil kunne identifisere eventuelle skader som oppstår underveis i sprengningsarbeidet og kan brukes ved krav om erstatning.

Teknisk
rådgivning

Når ansvaret er stort, kan det være godt å ha noen å rådføre seg med.
Vi tilbyr teknisk rådgivning innen for boring og sprenging. Med oss på laget kan du være trygg på dine beslutninger.

rystelsesmåler

Vibrasjons-demping

Serverskap eller dataracks, transformatorer eller annet sensitivt utstyr kan komme til skade under sprengningsarbeid i området rundt.

Vi sikrer serverskap ved fare for vibrasjoner i området.
Kontakt oss for en rask og skånsom håndtering.

Bildet viser to ansatte i ProTech Consult som monterer vibrasjonsdempere i en serverpark.

Målinger

Når du skal utføre store anleggs-
jobber er det mange ting å tenke på og mye som potensielt kan gå galt. Det er sterke krefter i sving som kan få store konsekvenser ved feil.
Tar du i bruk tilgjengelige målings-
verktøy kan du gi deg selv gode beslutningsgrunnlag underveis og solid dokumentasjon i etterkant.

Vi bruker SigiCom sitt eget system Infra Net til dokumentasjon. I tillegg leverer vi rapporter, med SMS-varsling til kunden når terskel-
verdier overskrides, i henhold til NS 8141.

Vi er kompatible med Ease Blastmanager, og laster opp all måledata inn i kundens database.
Dette gir kunden en total oversikt over sprengningsarbeidet og måledata i et system.

Vi er også behjelpelige med å legge inn og administrere målere i Ease Blastmanager for kunden.

rystelsesmåler

Dokumenter

Det er i dag lovbestemte krav på utført spregningsarbeid. Vi kan dokumentere rystelsene og i hvilken grad bygningsmassen
har endret seg etter gjennomført spregning, spunting og/eller peling. Dette gjøres med støymåling eller vibrasjonsmåling.

G-FKPPMR97RF