Protech Consult Logo

- velkommen til -

Protech Consult as

vibrasjoner og bygningsbesiktigelse

Ha kontroll i forkant

​​Gjentatte ganger ser man at spregning ikke går som planlagt.

Støy-- og vibrasjonsmålere

Vi bruker SigiCom sitt eget system Infra Net til dokumentasjon.

Dokumenter

​​Det er i dag lovbestemte krav på utført spregningsarbeid.

Blast Manager

Vi er kompatible med Bast Manager, og laster opp all måledata inn i kundens database.

Om oss

Protech Consult AS ble etablert i 2015, og er et selskap som driver med utleie av støy-, støv- og vibrasjonsmålere, samt bygningsbesiktigelse.

Rystelser (NS8141:2001) >>

Peling (NS8141:2001) >>

Ladning (NS8141:2001) >>

Nyheter fra Protech Consult

Prosjekter

Vi har gjennomført mange prosjekter for ulike kunder med ulike oppdrag. Omfanget og variasjonen er stor.

Om oss

Vi er en fleksible og konkurransedyktig aktør som ønsker å være den foretrukne aktøren i markedet.

Ta kontakt

Protech Consult holder til i Sandefjord, Nordre Kullerød ved Torp flyplass (Vestfold).