Målinger

Solid beslutningsgrunnlag og betryggende dokumentasjon i etterkant

Dokumentering av anleggsarbeid

Når du skal utføre store anleggsjobber er det mange ting å tenke på og mye som potensielt kan gå galt. Det er sterke krefter i sving som kan få store konsekvenser ved feil. Tar du i bruk tilgjengelige målingsverktøy kan du gi deg selv gode beslutningsgrunnlag underveis og solid dokumentasjon i etterkant.

Støymåling

Støymålinger gjør det enklere for deg å vite og dokumentere at arbeidet dere utfører holdes innenfor lovbestemte grenser. Objektive data som dette kan bidra til å løse konflikter og åpne opp for dialog og gjøre det lettere å iverksette tiltak for å redusere ulemper for naboer og nærmiljøet.

Måling i kvikkleire

Ved sprengning i nærheten av kvikkleireområder, er det viktig å ha kontroll på rystelsene som påføres kvikkleiren for å unngå utløsning av kvikkleireskred. Med spesialmålere kan vi måle iht. NS 8141-3:2014, slik at du kan følge med og sikre at arbeidet som utføres ikke utløser skred.

Støvmåling

Støvmåling, også kjent som partikkelmåling, gir innsikt i støvnivåene i et gitt område slik at du kan vurdere om de ligger innenfor akseptable grenseverdier. Dette er viktig for å beskytte menneskers helse og miljøet rundt.

Luftsjokkmåling

Med luftsjokkmåling kan du oppnå bedre kontroll over sprengningsaktiviteter som danner luftsjokk. Objektive målinger kan være svært nyttig ved eventuelle skader eller uforutsette hendelser, da man kan påvise årsakssammenhenger og vurdere ansvar.

Fordeler med å benytte en sprengningsrådgiver:

R

Optimalisere forholdene

R

Dokumentasjon og kontroll hvis uhellet skulle være ute

R

Bevis og trygghet i dialog med naboer

R

I tråd med Byggherreforskriften

Hva får du?

Bestill – vi fikser resten. En ting mindre for deg å tenke på. Vi leverer raskt oppdatert utstyr fra markedsleder SigiCom og bruker INFRA Net til dokumentasjon. Du kan benytte egen innlogging i INFRA Net eller bli varslet på SMS, epost eller Blast Manager.  

– Skal du sprenge så leverer vi på flekken og du har dokumentasjonen i orden når naboen kommer eller forsikringsselskapet ringer

G-FKPPMR97RF