Protech Consult Logo

Om oss

Etterspørselen etter vibrasjonsmåling har vært økende de siste årene og det er nå større fokus på dokumentasjon av arbeider innenfor det som er lovbestemt.

Protech Consult AS ble etablert i 2015, og er et selskap som driver med utleie av støy og vibrasjonsmålere, samt bygningsbesiktigelse. 

Vi er en fleksible og konkurransedyktig aktør som ønsker å være den foretrukne aktøren i markedet via fokus på våre kjerneverdier.

Kjerneverdiene til Protech Consult AS er:

  • Høy integritet
  • Kundetilfredshet
  • Kompetent

Etterspørselen etter målinger har vært økende de siste årene, og vi etablerer oss derfor strategisk i Bergen i 2018 for å dekke etterspørselen på Vestlandet. 

Vi dokumenter vibrasjonsmålinger som har vært utenfor kravene og i hvilken grad bygningsmassen har endret seg etter sprengning, sputning eller peling. I tillegg har vi utstyr for å dokumentere støy ved utførelse av anleggsarbeid.

Alle våre rapporter er i henhold til NS 8141, og vi rapporterer både i SigiCom Infra Net og Blast Manager.

Ulrik Hasle

Daglig leder

Mob: +47 90941640

E-mail: uh@protechconsult.no

Torgeir Jacobsen

Måletekniker

Mob: +47 41202757

E-mail: tj@protechconsult.no

Olve Markussen

Konsulent / Ansvarlig besiktning

Mob: +47 94848599

E-mail: om@protechconsult.no

Dag Mehammer

Måleteknikker

Mob: +47 48866174

E-mail: dm@protechconsult.no

Avdeling Bergen

Lillian B Røskeland

Avdeling Vestlandet

Mob: +47 465 20 500

E-mail: lillian@protechconsult.no

Har dere spørsmål eller ønsker pris på våre tjenester er det bare å ta kontakt.