Om oss

Etterspørselen etter trykk- og vibrasjonsmålinger har vært økende de siste årene og  det er nå større fokus på dokumentasjon av arbeider innenfor det som er lovbestemt.

Protech Consult AS ble etablert i 2015, og er et selskap som driver med utleie av støy-, trykk- og vibrasjonsmålere, samt bygningsbesiktigelse. 

Vi er en fleksible og konkurransedyktig aktør som ønsker å være den foretrukne aktøren i markedet via fokus på våre kjerneverdier.

Kjerneverdiene til Protech Consult AS er:

  • Høy integritet
  • Kundetilfredshet
  • Kompetent

Etterspørselen etter målinger har vært økende de siste årene, og vi etablerer oss derfor strategisk i Bergen i 2018 for å dekke etterspørselen på Vestlandet. 

Vi dokumenter trykk- og vibrasjonsmålinger som har vært utenfor kravene og i hvilken grad bygningsmassen har endret seg etter sprengning, sputning eller peling. I tillegg har vi utstyr for å dokumentere støy ved utførelse av anleggsarbeid.

Alle våre rapporter er i henhold til NS 8141, og vi rapporterer både i SigiCom Infra Net og Blast Manager.

Ulrik Hasle

Daglig leder

Mob: +47 90941640

E-mail: uh@protechconsult.no

Torgeir Jacobsen

Måletekniker

Mob: +47 41202757

E-mail: tj@protechconsult.no

Olve Markussen

Konsulent / Ansvarlig besiktning

Mob: +47 94848599

E-mail: om@protechconsult.no

Dag Mehammer

Måleteknikker

Mob: +47 48866174

E-mail: dm@protechconsult.no

Avdeling Bergen

Torkel Martinsen

Avdeling Bergen

Mob: +47 99674000

E-mail: tm@protechconsult.no

Har dere spørsmål eller ønsker pris på våre tjenester er det bare å ta kontakt.