Protech Consult Logo

Tjenester

Etterspørselen etter vibrasjonsmåling har vært økende de siste årene og det er nå større fokus på dokumentasjon av arbeider innenfor det som er lovbestemt.

Vi kan dokumentere rystelser (vibrasjonsmåling) som har vært utenfor kravene og i hvilken grad bygningsmassen har endret seg etter sprengning/spunting/peling. Vi gir gjerne et konkurransedyktig og fleksibelt tilbud på deres neste prosjekt der dere trenger målinger eller bygningsbesiktigelse. Har dere spørsmål eller ønsker pris på våre tjenester er det bare å ta kontakt

Ha kontroll i forkant

Ha kontroll i forkant

​​Gjentatte ganger ser man at spregning ikke går som planlagt. Det er viktig å gjøre et godt forarbeid slik at man på forhånd har kontroll på rystelsene som oppstår under arbeidet og ulykker unngås.

Støy og vibrasjonsmålere

Vi har ca. 250 støy- og vibrasjonsmålere fra markedslederen SigiCom ute hos kunder til enhver tid.

Vi bruker SigiCom sitt eget system Infra Net til dokumentasjon. I tillegg leverer vi rapporter, med SMS-varsling til kunden når terskelverdier overskrides, i henhold til NS 8141.

Støy, trykk og vibrasjonsmålere

Ease Blastmanager

Vi er kompatible med Ease Blastmanager, og laster opp all måledata inn i kundens database. Dette gir kunden en total oversikt over sprengningsarbeidet og måledata i et system.

Vi er også behjelpelige med å legge inn og administrere målere i Ease Blastmanager for kunden.

Dokumenter

Det er i dag lovbestemte krav på utført spregningsarbeid. Vi kan dokumentere rystelsene og i hvilken grad bygningsmassen har endret seg etter gjennomført spregning, spunting og/eller peling. Dette gjøres med støymåling eller vibrasjonsmåling.

trykkmåling og vibrasjonsmåling

Har dere spørsmål eller ønsker pris på våre tjenester er det bare å ta kontakt.