Teknisk rådgivning

Av og til kan det være godt å ha noen å rådføre seg med.
Vi tilbyr teknisk rådgivning innenfor vibrasjoner og sprengning. 

Hvorfor trenger du råd
før sprengning?

Ved å støtte deg til en teknisk rådgiver vil du stå tryggere i dine beslutninger. En teknisk rådgiver fra ProTech vil bistå deg med vanskelige problemstillinger slik at jobben blir utført på best mulig måte.

Vi er best sammen!

Fordeler med å benytte en sprengningsrådgiver:

R

Beregning av grenseverdier

R

Tydelige anbefalinger for en trygg gjennomføring

R

Bistand med risikovurdering

R

Optimalisering av salver

Hva får du av ProTech?

En ting mindre å tenke på.
Bestill – vi fikser resten. Vi leverer raskt oppdatert utstyr fra markedsleder
SigiCom (Linke til siden) og bruker INFRA Net til dokumentasjon. Dersom terskelverdier overskrides i henhold til NS 8141, vil du motta en rapport via SMS.

– Skal du sprenge så leverer vi på flekken! Du har ryggen fri når naboen kommer eller forsikringsselskapet ringer.