Nyheter

Etterspørselen etter støy- og vibrasjonsmålinger har vært økende de siste årene og  det er nå større fokus på dokumentasjon av arbeider innenfor det som er lovbestemt.

Har dere spørsmål eller ønsker pris på våre tjenester er det bare å ta kontakt.